top of page
Rahikkalat_logo_pysty_VALK.png
asiakaskokemukset
Annukka Rahikkala
annukan asiakkaiden kokemuksia

”Annukka on terapeuttina rauhallinen ja läsnäoleva. Hän kuunteli hyvin ja minun oli helppo puhua asioista. Koin terapia hetket turvallisiksi ja pystyimme tarkastelemaan  yhdessä asioita eri näkökulmista. Lyhytterapiassa sain keskittyä tässä hetkessä vaivaaviin asioihin ja menneitä ei ollut pakko kaivella, kun ne eivät tuntuneet sillä hetkellä niinkään häiritseviltä tekijöiltä. Koin terapian vahvistavan ja lisäävän voimavarojani sekä auttamaan arjessa jaksamisessa. ”

Heljä Rahikkala
heljän asiakkaiden kokemuksia
yksilötyönohjaus

Koin, että työnohjauksessa syntyi heti alusta alkaen luottamuksellinen tunne ja sen vuoksi vuorovaikutustilanne oli mielestäni avointa etäyhteydestä huolimatta. Työnohjaus oli minulle erittäin merkityksellinen ja koin saavani työkaluja esimiestyöhöni. Kokonaisuudessaan se mahdollisti omaa kasvua ja kehittymistäni työssä sekä edisti työssä jaksamista. Heljällä oli osaava ja kannustava ote työnohjaukseen. Koin jokaisen ohjauskertani jälkeen olevani voimaantunut, kun sain jakaa ajatuksiani ja tuntemuksiani luotettavalle ihmiselle. Olen kiitollinen saamastani tuesta, se vei minua eteenpäin.

- Lähiesimies Lapista, kuntasektori

bottom of page