top of page
TYÖNOHJAUS

Rakennetaan yhdessä merkityksellisempää työarkea

Heljä Rahikkala
voinko auttaa sinua tai teitä
 • Lisäämään työniloa ja voimavaroja?

 • Ymmärtämään ja ratkomaan haastavia tilanteita asiakastyössä tai työyhteisöissä?

 • Kirkastamaan tavoitteita ja unelmia?

 • Oivaltamaan, mistä kaikesta hyvästä työssänne kannattaa pitää kiinni? 

 

 • Työskentelemään ketterämmin ja joustavammin yhdessä?

 • Oivaltamaan eri näkökulmia sekä asioiden ja ilmiöiden suhteita?

 • Selviämään monimutkaistuneessa työarjessa keskellä jatkuvaa muutosta?

Teidän tarpeenne – minun asiantuntijuus
tarjoan TYÖNOHJAUSTA
 • Toiveidesi ja tarpeidesi mukaan räätälöidyn palvelun 

 • Työkaluina dialogisen keskustelun eri muodot ja keinot. Tarvittaessa muita kuten toiminnallisia, luovia tai seikkailukasvatuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

 • Kaikille aloille

 • Toteutuksen joustavasti live- ja/tai etätapaamisina, myös ulkosalla ja luonnossa

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Sopii:  työntekijöille, etätyötä tekeville, kehittäjille sekä esihenkilöille ja johtajille

Tapaamisten kesto ja tiheys: 60 – 90 min., 2 - 4 viikon välein

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisina

Hinta: kysy tarjous

Työskentely etenee asettamiesi tavoitteiden, toiveiden ja tarpeiden mukaan. Onnistunut työnohjaus lisää voimavarojasi sekä kokemusta työn ilosta ja merkityksellisyydestä. Usein myös tavoitteet ja unelmat kirkastuvat mahdollistaen ammatillista kasvua ja lisäten hyvinvointiasi. Opit ehkä myös tarkastelemaan eri näkökulmista haastavia tilanteita asiakastyössä ja työyhteisöissä.

YKSILÖTYÖNOHJAUS
KEHITTÄJÄN TYÖNOHJAUS

Sopii: erityisesti eri alojen kehittäjille ja projektityöntekijöille

Tapaamisten kesto ja tiheys: 60 – 90 min., 2 - 4 viikon välein

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisina

Hinta: kysy tarjous

Työnohjauksessa tuetaan ja sparrataan eri alojen kehittäjiä sekä projekteissa työskenteleviä itsenäisen työn äärellä, huomioiden niin arjen onnistumiset kuin haasteet. Työnohjaus vahvistaa voimavaroja ja jaksamista sekä lisää työniloa hektisessä arjessa. Usein kehittäjän työnohjauksessa kirkastuvat kehittämistyön tarkoitus, tavoitteet ja keinot. Työnohjauksessa edetään asettamiesi tavoitteiden, toiveiden ja tarpeiden mukaan.

KEHITTÄJÄN TYÖNOHJAUS
RYHMÄn tai työyhteisön TYÖNOHJAUS

Sopii: tiimeille, työyhteisöille sekä luontaisesti yhdessä tai samojen asioiden ja ilmiöiden äärellä työskenteleville

Tapaamisten kesto ja tiheys: 60 – 180 min., 2 - 4 viikon välein

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisina

Hinta: kysy tarjous

Työnohjauksessa autetaan tiimiä tai työyhteisöä kehittymään ja selviämään paremmin niin arjen pulmatilanteissa kuin muutosten ja kiireen keskellä. Onnistunut työnohjaus lisää työn iloa ja imua sekä vaikuttaa positiivisesti osallistujien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Se myös auttaa oivaltamaan eri näkökulmia sekä asioiden ja ilmiöiden suhteita. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

RYHMÄTYÖNOHJAUS
ESIHENKILÖN JA JOHDON TYÖNOHJAUS

Sopii: esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleville

Tapaamisten kesto ja tiheys: 60 – 90 min., 2 - 4 viikon välein

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisina

Hinta: kysy tarjous

Työnohjaaja toimii tukenasi ja sparraa sinua haastavassa työssäsi. Esihenkilön ja johdon työnohjauksen koetaan usein vahvistavan johtamisvalmiuksia sekä tukevan ammatillista kasvua. Oivallat uusia näkökulmia, opit ottamaan etäisyyttä asioihin sekä vähentämään kuormittavuuden tunnetta. Työnohjaus kirkastaa tavoitteesi ja unelmasi lisäten kokemusta työn merkityksellisyydestä. Työnohjauksessa edetään asettamiesi tavoitteiden, toiveiden ja tarpeiden mukaan.

ESIHENKILÖN JA JOHDON TYÖNOHJAUS
TILANNETYÖNOHJAUS

Sopii: työyhteisöille tai tiimeille, jotka ovat kohdanneet äkillisen muutoksen 

Tapaamisten kesto ja tiheys: 60 – 120 min., 1 - 4 viikon välein

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisina

Hinta: kysy tarjous

Tilannetyönohjauksessa työnohjaaja auttaa työyhteisöä selviämään äkillisen ja usein haastavan muutoksen keskellä. Tällainen voi olla esim. koronapandemia, työtehtävien uudelleen organisointi, haasteellisen asiakastilanteen käsittely, talouden tasapainottamiseen liittyvät paineet ja muutokset tai joku muu äkillinen muutos. Tilannetyönohjaus on lyhytkestoista, 3-7 kerta toteutuvaa työnohjausta.

TILANNETYÖNOHJAUS
bottom of page