top of page
sote-kehittämisen asiantuntijapalvelut

- Yhdenvertaisuutta, kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sote-palveluihin

Heljä Rahikkala
Voimmeko auttaa teitä

 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan sote-palveluiden kehittämisprosesseja?

 • Innostumaan yhdessä kehittämisestä?

 • Sujuvoittamaan prosesseja ja toimintakäytäntöjä?

 • Jalkauttamaan uusia toimintatapoja ja -malleja?

 • Rakentamaan vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä?

 • Huomioimaan eri toimijoiden näkökulmia sekä rakentamaan osallisuutta?

 • Huomioimaan laatu- ja asiakasnäkökulmaa?

Teidän tarpeenne – minun asiantuntijuus
tarjoamme
 • Sote-palveluiden tiimien ja työyhteisöjen fasilitointia ja sparrausta yhdessä sovitun tavoitteen tai kehittämisen äärellä​

 • Räätälöidyn palvelun vastaamaan työyhteisön tarpeita

 • Kertaluonteisesti tai pidempänä prosessina 

 • Työkaluina yksilö-, pari-, pien- ja ryhmätyöskentelyä, jota viitoittavat voimavarakeskeisen työnohjauksen, palvelumuotoilun, Lean-laatujohtamisen sekä kuntoutuksen ja osallisuuden viitekehykset ja menetelmät

 • Toteutuksen joustavasti live- ja/tai etätapaamisina 

kehittämisprosessit

Sopii:  sote-organisaatioille ja -tiimeille

Tapaamisten kesto ja tiheys: sovitaan tilaajan kanssa

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisena

Hinta: kysy tarjous

Tarjoamme asiantuntija-apua sote-palvelujen kehittämiseen. Autamme teitä kehittämisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kohteena voivat olla mm. prosessien ja toimintakäytäntöjen sujuvoittaminen, uusien toimintatapojen ja - mallien implementointi tai eri toimijoiden yhteistyön paraneminen. Ammattilaistemme erikoisalaa on myös kannustavan ja innostavan kehittämisilmapiirin luominen. Tehtävistä ja tavoitteista sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen.

toimijoiden osallistaminen

Sopii:  sote-organisaatioille ja -tiimeille

Tapaamisten kesto ja tiheys: sovitaan tilaajan kanssa

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisena

Hinta: kysy tarjous

Autamme teitä suunnittelemaan ja rakentamaan osallisuuden keinoja ja kanavia, esimerkiksi henkilöstön, tukipalveluiden, sidosryhmien ja palvelujen käyttäjien osallisuuden näkökulmasta. Palveluja kehitettäessä lopputuloksesta tulee aina kehittäjiensä näköinen. On siis merkityksellistä ketkä otetaan mukaan ja miten.

muu fasilitointi & sparraus

Sopii:  sote-organisaatioille ja -tiimeille

Tapaamisten kesto ja tiheys: sovitaan tilaajan kanssa

Toteutus:  live- ja/tai etätapaamisena

Hinta: kysy tarjous

Kouluttautuneet vuorovaikutuksen ammattilaisemme toimivat tilaisuuksissa fasilisoitoijina ja sparraajina. Kyseessä voi olla esim. palaveri, kokous, verkosto, asiakastapaaminen tai muu tilaisuus. Fasilitoija huolehtii eri näkökulmien kuulluksi tulemisesta, yhdessä työskentelystä sekä auttaa ymmärtämään eri asioiden ja ilmiöiden suhteita toisiinsa. Tavoitteena  voi olla myös työyhteisön tai tiimin innostaminen yhdessä työskentelyyn tai kehittämiseen. Tehtävistä ja tavoitteista sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen.

bottom of page